Oglądaj filmy w Kinie Muza na Mojeekino_logo

Polityka prywatności i RODO


W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.


Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną


TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORAAdministratorem danych jest Estrada Poznańska z siedzibą w Poznaniu (61-767), przy ul. Masztalarskiej 8, miejska instytucja kultury, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Poznania pod nr RIK-VII.


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORAZ administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@estrada.poznan.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.


DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCHAdministrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@estrada.poznan.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNAStrony w domenie http://www.estrada.poznan.pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.


ODBIORCY DANYCHPani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.


PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJNie dotyczy.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCHPani / Pana dane będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji.


PRAWA PODMIOTÓW DANYCHPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia.


PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOPrzysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)Adres: Stawki 2, 00-193 WarszawaTelefon: 22 531 03 00


ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCHDane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.


INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCHPodanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.

Buy_ticket
Przycisk_muza