Thumb_animator_2018_hd

06.07.2018 - 10.07.2018

ANIMATOR 2018 | ANIMACJA Z HOLANDII

ANIMACJA Z HOLANDII / ANIMATION FROM NETHERLANDS

Nowa animacja holenderska / New animation in the Netherlands
18.00 / 10 lipca / July 10 / Kino Muza na Masztalarskiej / 73’

Kurator / Curated by: Gerben Schermer

Holandia posiada długą i bogatą tradycją filmu animowanego. Doskonała reputacja szkoły niderlandzkiej jest w dużej mierze zasługą niezależnych filmów krótkometrażowych z tego kraju. Program stanowi przegląd współczesnej holenderskiej animacji. Wybrane filmy oddają różnorodność animacji w Holandii, stanowiąc jednocześnie dowód wysokich standardów artystycznych twórców z tego kraju. /
The Netherlands has a long and firm tradition in animated cinema. For the most part, its splendid reputation was earned by the short autonomous film. This programme offers an overview of contemporary Dutch animation. Films which represent the variety of Dutch animation but also prove the high artistic level of a number of Dutch animation artist.

Program:

Bullet Time / Frodo Kuipers / Holandia / Netherlands / 2016 / 5’30”
De Avonturen van Piet Pelle en Zijn Elektrieke Gazelle / Przygody Pieta Pelle i jego elektrycznego roweru / Joost van den Bosch, Erik Verkerk / Holandia / Netherlands 2015 / 2’50”
Cloacinae / Serge Onnen, Sverre Fredriksen / Holandia, Chiny / Netherlands, China / 2016 / 24’
Extrapolate / Przewidując / Johan Rijpma / Holandia, Japonia / Netherlands, Japan / 2016 / 2’
Grid Corrections / Gerco de Ruijter / Holandia / Netherlands / 2016 / 1’20”
Löss / Yi Zhao / Holandia / Netherlands / 2015 / 27’58”
Sabaku / Marlies van der Wel / Holandia / Netherlands / 2016 / 2’20”

Gerben Schermer
Pasja, z jaką Gerben Schermer oddaje się promocji animacji jako sztuki niezależnej, zaowocowała karierą kuratora i dyrektora programowego na wielu festiwalach. Schermer pracował też jako członek rad nadzorczych i konsultant w krajowych i międzynarodowych organizacjach. /
His passion for the continuation of animation as an independent art form has led to a distinguished career in festival selection and programming. Schermer has held positions as a board member and consultant for national and international organisations.


Rosto / retrospektywa / retrospective
18.00 / 6 lipca / July 6 / Kino Muza na Masztalarskiej / 70’

Artysta i filmowiec Rosto, oraz jego Studio Rosto A.D, mają w dorobku liczne teledyski i produkcje telewizyjne, ale w świecie znani są przede wszystkim ze swoich niezależnych filmów krótkometrażowych. Film pt. (wzloty i upadki Legendarnego) Anglobilly Feversona przyniósł Rosto pierwszy poważny sukces na międzynarodowych festiwalach i przyczynił się do rosnącej popularności artysty. /
Filmmaker/artist Rosto and his Studio Rosto A.D have created music videos and TV work but are internationally best known for his independent short films. (The Rise and Fall of the Legendary) Anglobilly Feverson (2001) was the first short film that took the international festival world by storm.

Program:

Thee Wreckers. Tetralogy / Szkodnicy. Tetralogia
No Place Like Home / Nie ma to jak w domu / 2008 / 6’
Lonely Bones / Samotne kości / 2012 / 10’
Splintertime / 2015 / 11’
Reruns / 2018 / 14’20”

Everything’s Different, Nothing Has Changed / Wszystko jest inne, nic się nie zmieniło / 2018 / 20’


Paul Driessen / retrospektywa / retrospective
18.00 / 7 lipca / July 7 / Kino Muza na Masztalarskiej

Uznany na całym świecie, holendersko-kanadyjski animator Paul Driessen rozpoczął swoją karierę od pracy nad kultową Żółtą łodzią podwodną (1968). Od tego czasu, przez cztery dekady działalności, zrealizował 26 wielokrotnie nagradzanych filmów. /
Globally acclaimed Dutch-Canadian animator Paul Driessen began his career working on the iconic Yellow Submarine (1968) and has since made 26 award-winning films, over a period of more than four decades.
Program:
Air! / Kanada / Canada / 1972 / 02’03”
On Land, At Sea & In the Air / Holandia / Netherlands / 1980 / 09’40”
The Killing of an Egg / Holandia / Netherlands / 1977 / 02’50”
The Boy Who Saw the Iceberg / Kanada / Canada / 2000 / 08’49”
Uncles & Aunts #1 / Holandia / Netherlands / 1989 / 02’50”
Oedipus / Kanada, Holandia / Canada, Netherlands / 2011 / 13’18”
Uncles & Aunts #3 / Holandia / Netherlands / 1992 / 03’30”
Cat Meets Dog / Kanada, Holandia, Belgia /Canada, Netherlands, Belgium / 2015 / 11’13”
3 Misses / Holandia / Netherlands / 1998 / 09’56”

Gerrit van Dijk / retrospektywa / retrospective
16.00 / 11 lipca / July 11 / Kino Muza na Masztalarskiej / 77’

Holenderski artysta i filmowiec Gerrit van Dijk (1938-2012) studiował na Akademii Sztuki i Architektury w Tilburgu. Dał się poznać jako artysta zaangażowany, który w duchu tradycji lat 60. XX wieku, skupiał się na problemie przemocy w społeczeństwie. /
Dutch fine artist and filmmaker Gerrit van Dijk (1938-2012) attended the Academy of Art and Architecture in Tilburg. In the first half of his film career, Gerrit van Dijk was a committed fine artist and animator who, in the tradition of the 1960s, exposed social abuses.

Program:

Butterfly R.I.P / 1975 / Holandia / Netherlands / 1973 / 3’28”
CubeMenCube / Holandia / Netherlands / 1975 / 10’
Sportflesh / Holandia / Netherlands / 1976 / 2’45”
Quod Libet / Holandia / Netherlands / 1977 / 30’
Jute: Letter for Carter / Holandia / Netherlands / 1979 / 5’30”
Haast een Hand / He Almost Clutched His Hand / Holandia / Netherlands / 1982 / 6’05”
A Good Turn Daily / Holandia / Netherlands / 1983 / 12’43”
Pas à Deux / Holandia / Netherlands / 1988 / 5’30”
Janneke / Holandia / Netherlands / 1990 / 8’10”
Frieze Frame / Holandia / Netherlands / 1991 / 4’
I Move, So I Am / Holandia / Netherlands / 1997 / 8’13”

Buy_ticket
Przycisk_muza