Thumb_bekas__bekas11_photo_saman_jalal_

21.04.2016

​Patrzę na: uchodźcy - pokazy filmów i debaty

Patrzę na: uchodźcy

21 kwietnia 2016

filmy + debaty
wstęp wolny
www.patrzena.pl

Wielokulturowość, migracje, różnice kulturowe i religijne – pojęcia te w ostatnich latach stały się obiektami zainteresowań wielu osób. Szczególne miejsce w dyskusjach zajmuje temat uchodźczyń i uchodźców. W ostatnim czasie zaczął również budzić strach, który prowadzi do utrwalania się stereotypów i uprzedzeń wobec osób migrujących i szukających bezpieczeństwa w Europie.
Patrzę na: uchodźcy jest cyklem pokazów filmowych mających na celu przyjrzenie się obecnej sytuacji migracyjnej, bez stereotypów i uprzedzeń, ale też bez unikania trudnych tematów. Pokazom filmowym towarzyszyć będą debaty przybliżające sytuacje uchodźców oraz ich drogę do Europy.

Filmy:
godz.9.00 - seans dla szkół ponagimnazjalnych
Bekas | reż. Karzan Kader | 2012 | Szwecja, Finlandia, Irak | 92'
Podczas emisji filmu Superman w lokalnym kinie dwaj bezdomni chłopcy, Zana i Dana, dostrzegają przez otwór w dachu bohatera z wielkiego ekranu – Supermana. Bracia postanawiają wyruszyć do Ameryki i sprowadzić nadczłowieka do miasteczka. Przygotowują się do tego nader pieczołowicie – młodszy Zana sporządza listę osób, które zasługują na ukaranie przez filmowego bohatera, Dana zaś dba o praktyczne kwestie podróży – pieniądze, paszport i bilety. Mimo napotykanych trudności bracia nie poddają się. Tak silne jest ich marzenie, by wyruszyć w drogę i spotkać superbohatera.


godz.18.30 - seans dla wszystkich widzów
Salam / Salam Neighbor | reż. Zach Ingrasci & Chris Temple | 2015 | USA, Jordania | 75 '
Chris Temple i Zach Ingrasci postanowili pokazać Zachodowi, jak to jest żyć w drugim co do wielkości obozie dla uchodźców na świecie – Za’atari w Jordanii, 11 kilometrów od granicy z Syrią. Współpracując z UNHCR, International Rescue Committe i Save the Children, uzyskali dostęp do obozu i zdecydowali, że zyski z filmu przekażą właśnie tym organizacjom. Młodzi filmowcy nie bardzo wiedzieli, czego się spodziewać i jak się zachować na miejscu, ale postawili sobie za cel zamieszkać w obozie w namiocie i zdobyć zaufanie uciekinierów z Syrii. Okazało się to łatwiejsze niż zakładali, spotkało ich ciepłe przyjęcie i otwartość. Powstał film szczery i intymny, pokazujący codzienne zmaganie się z rzeczywistością i ludzi starających się żyć normalnie mimo traumy czającej się w każdym wspomnieniu.
Pokaz zorganizowany dzięki uprzejmości MFF WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie.


Debaty:
debata po filmie porannym
Dzieci wojny. Sytuacja uchodźców z Syrii.
Z badań dotyczących postrzegania uchodźczyń i uchodźców wynika, że największą niechęć do tej grupy przejawiają uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jednocześnie wśród tych osób przeważająca większość nigdy nie zetknęła się z uchodźczyniami/uchodźcami. W trakcie spotkania przedstawiona zostanie sytuacja osób uciekających z Syrii ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci i młodzieży.

debata po filmie wieczornym
Zagrożone wartości? Co kryzys migracyjny mówi o Europejczykach i Europejkach?
W dyskusji medialnej, ale też tej toczącej się w mediach społecznościowych dotyczących obecnej sytuacji migracyjnej, pojawia się zagadnienie: „Uchodźcy zagrażają naszym wartościom”. W trakcie debaty zastanowimy się jakie wartości są zagrożone? Czy grozi nam niebezpieczeństwo? Czy osoby wyznające rożne religie i pochodzące z różnych kręgów kulturowych mogą wspólnie funkcjonować?


Działania Patrzę na: uchodźcy odbywają się w ramach projektu Uchodźcy? Zapraszamy!.

Projekt Uchodźcy? Zapraszamy! jest realizowany przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej w partnerstwie z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej i Fundacją Przestrzeń Wspólna w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Buy_ticket
Przycisk_muza