Thumb_vivian_chce_sie_rozweisc

01.03.2016 - 29.03.2016

DKF KAMERA - SIŁA KOBIET

W marcu DKF KAMERA postanowił skupić się na silnych kobiecych postaciach. jedynie 12 proc. głównych ról w filmach powierza się kobietom, to zdecydowanie za mało. Chcemy przyjrzeć się filmowych bohaterką przez pryzmat różnych gatunków i form filmowych. Będzie trochę przewrotnie, ale i poważnie. Marzec będzie miesiącem kobiet.

01.03 YONA
reż. Nir Bergman | Izrael, 2014 | 100 min.

08.03 SUFRAŻYSTKA
reż. Sarah Gavron | USA, 2015 | 106 min.

Tło historyczne do filmu “Sufrażystka” nakreśli dr Marta Mazurek w ramach krótkiej prelekcji przed seansem. Po
projekcji odbędzie się rozmowa moderowana, w której wezmą udział dr Marta Mazurek oraz przedstawicielki Inicjatywy Manifa Poznań. Porozmawiamy o filmie, początkach ruchu sufrażystek oraz wyzwaniach współczesnego feminizmu.

Marta Mazurek – anglistka, pracuje w Zakładzie Badań porównawczych nad Kulturą Instytutu Językoznawstwa UAM. Interesuje się krytyką feministyczną i kobietyzmem. Z pasją współtworzyła poznańskie gender sudies

Aleksandra Sołtysiak-Łuczak - Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach: historia, administracja europejska, gender studies oraz public relations. Członkini Stowarzyszenia Kobiet Konsola w Poznaniu, działającego od 1999 i realizującego liczne kampanie, akcje i projekty na rzecz: równości kobiet i mężczyzn, zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, upowszechniania wiedzy na temat praw kobiet. Współorganizowała poznańskie Dni Równości i Tolerancji, członkini rady programowej Kongresu Kobiet. Współkoordynatorka zbierania podpisów pod ustawą parytetową. Inicjatorka Porozumienia żłobkowego w Poznaniu. Aktywistka ruchów miejskich. Działa w Inicjatywie Manifa Poznań.

15.03 PERSEPOLIS
reż. Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi | Francja, USA, 2007 | 95 min.

22.03 MANDARYNKA
reż. Sean Baker | USA, 2015 | 88 min.

29.03 VIVIANE CHCE SIĘ ROZWIEŚĆ
reż. Ronit Elkabetz | Francja, Niemcy, Izrael, 2014 | 115 min.

Naszym gościem będzie Anna Hałambiec - absolwentka hebraistyki UAM w Poznaniu. Od 2013 pracuje jako wykładowca w Zakładzie Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa w Katedrze Studiów Azjatyckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka hebrajskiego oraz proseminarium poświęcone problematyce współczesnego Izraela. Głównym przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest sport żydowski przed wojną.

Matronat cyklu: inicjatywa Manifa

Buy_ticket
Przycisk_muza